عنوان پیام
متن پیام
نکات کلیدی تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز
عنوان : نکات کلیدی تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۵-۸۷-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۱۹۸
وزن : ۲۶۰ گرم
قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب آموزش
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۵,۲۹۵

نکات کلیدی تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز

مهران کاظمی و دکتر بهرام نوازنی و امیر پورمند

اثر پیشِ رو، تلاشی است برای گردآوری و تلخیص نکات کلیدی کتاب «تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز» نوشته دکتر احمد نقیب‌زاده و در واقع بازنویسی آن به صورتی قابل فهم برای دانشجویانی که قصد خودخوانی این اثر و شرکت در آزمون آن را دارند. متن سنگین و گاه گنگ کتاب به روشی آسان و ساده، بازنویسی شده و حتی برای واژگان و عبارت‌های معادل‌یابی‌نشده آن نیز، تا جای ممکن که به اصالت مطالب خللی وارد نکند، برگردان روان صورت گرفته است. به این ترتیب، ارجاع به منبع و صفحه آن به معنای نقل قول مستقیم مطلب نیست بلکه نشان‌دهنده رعایت امانت در انتقال صرف مفاهیم بوده است.

کتاب های مشابه