عنوان پیام
متن پیام

انتشارات تیسا

تهران، دروازه شمیران، خیابان بهارستان (ابن سینا)، کوچه حاج علی رضایی، شماره 9، در کوچک، طبقه 2
کد پستی: 1149757913

تلفن های تماس: 77603703، 77602899، 77602895، 77604563

ایمیل: iTeesa[at]Mail.com
ایمیل پشتیبانی سایت : info@Teesa.ir

آدرس انتشارات تیسا